Osteopati

Osteopati är en internationellt erkänd och väletablerad profession för diagnos och behandling av besvär i kroppen; muskler och leder, och dess stödjande funktioner; nervsystem, blodcirkulation, andningsfunktion. Syftet med behandlingen är att återställa nedsatt funktion, minska smärta samt förbättra kroppens förutsättningar för långsiktig fysisk hälsa. Behandlingen utförs med mjuka behagliga metoder i samförstånd med patienten.

Inom osteopatin är helhetstänkandet grundläggande. Det innebär att stor vikt vid diagnos och behandling läggs vid hur kroppens olika delar är länkande och ömsesidigt beroende av varandra. Det är till exempel inte ovanligt att besvär med stelhet i nacken och huvudvärk i grunden beror på problem i höft/bäckenområdet.

Osteopatin betonar betydelsen av att stärka kroppen generellt; att arbeta för rörlighet, god hållning, väl fungerande stödjande funktioner som blodcirkulation och nervförsörjning till kroppens vävnader. Detta främjar utsikterna för långsiktigt god hälsa och läkning samt motståndskraft mot alltifrån infektioner till fysiska skador och smärta.

Osteopatin har en holistisk syn på hälsa och välbefinnande. Detta innebär att människans fysiska, emotionella, mentala och psykosociala hälsa betraktas som intimt förbundna med varandra. Långvariga kroppsliga besvär är vanligare hos den som upplever stress, nedstämdhet, onormal trötthet eller psykisk obalans än hos människor som känner glädje och välbefinnande i vardagen. Osteopaten tar hänsyn till individens allmäntillstånd i valet av behandlingsstrategi och behandlingsteknik.