Hur går det till

Första besöket
Vid första besöket ställer osteopaten frågor om de besvär patienten upplever, det allmänna hälsotillståndet samt patientens sjukdomshistoria. Det är viktigt att osteopaten känner till detta för att kunna ställa diagnos och välja den typ av behandling som passar varje enskild individ bäst. Därefter undersöker osteopaten patienten, ställer en diagnos samt talar igenom med patienten vad hon kommit fram till. Den behandling som sedan följer är specifik, cropped-copy-img_2558.jpganpassad för individen och behandlingstillfället, och bedöms för dagen vara den mest lämpliga och effektiva. Vid första besöket avsätts 1,5 timmar för patienten. Detta är den tid som maximalt används och ofta tar det kortare tid. Om den för dagen valda behandlingen är avslutad innan hela besökstiden 1,5 timmar har passerat så avslutas besöket eftersom överbehandling inte är till gagn för patienten.

Efterföljande besök
Vid eventuella efterföljande besök görs en utvärdering av tidigare behandling där patienten berättar om utvecklingen och DSC_8428osteopaten lyssnar, undersöker på nytt och därefter behandlar utifrån läget för dagen. Avsatt tid för besöket är 45 minuter. Oftast används tiden fullt ut men det förekommer att besöket tar något kortare tid då överbehandling inte gynnar patienten.

Hur många behandlingar behövs?
Det finns inget generellt svar på den frågan. Hur många behandlingar som krävs för att komma tillrätta med ett besvär är helt avhängigt problemens art samt vem patienten är. Generellt kan sägas att besvär av mer kronisk karaktär, som funnits under en längre tid och/eller orsakas av något som funnits hos individen länge, kräver mer tid. Eventuellt behövs då också insatDSC_8635ser från patienten själv för att komma tillrätta med besvären långsiktigt. Sådana insatser kan handla exempelvis handla om styrke-, rörlighets- eller balansövningar men också om ändrade vanor. Mer akuta besvär som uppkommit av en särskild händelse kan oftare avhjälpas med någon enstaka behandling. Vid första besöket gör osteopaten en bedömning av vilken behandlingsinsats som behövs och går tillsammans med patienten igenom olika alternativ.

Hälsofrämjande och förebyggande behandling
Vissa patienter väljer att regelbundet med någon eller några månaders mellanrum komma på behandling för att förbättra kroppens förutsättningar för långsiktig styrka, rörlighet och allmänt välbefinnande samt för att undvika att eventuella tidigare besvär kommer tillbaka.