Patientfall

Kvinna 35 år – smärta och trötthet i ländryggen
Kvinna med daglig smärta på båda sidor i mittersta och nedre delarna av ryggen sedan flera år tillbaka. Problemen förvärrades efter graviditet för tre år sedan då daglig ensidig smärta långt ner i ländryggen mot sätet tillkom. Till och från smärta som strålar ner i vänster ben och säte.

Vid undersökning framkom bland annat att korsbenet, som sitter direkt nedanför ryggraden och slutar med svanskotan, på olika sätt hamnat ur sitt rätta läge samt att fogen mitt fram på
bäckenet inte tillät rörelse på ett tillfredsställande sätt. Den hämmade rörligheten i bäckenets
leder hade också resulterat i obalanserade och överspända muskler.

Efter första behandlingen försvann smärtan i nedre delen av ländryggen helt. Smärtan som till och från strålat ned i säte och ben återkom inte. För att helt komma tillrätta med smärtan och trötthetskänslan högre upp i ryggen krävdes ytterligare behandling då den orsakats i första hand av patientens hållningsmönster. Här var också patientens delaktighet mycket viktig och den bestod av övningar för att stärka och aktivera svaga och inaktiva muskler som utgjort en del i det invanda hållningsmönstret.

Man 54 år – smärta och stelhet nacke samt trög mage
Man med daglig ensidig smärta ömhet och stelhet i nacken. Vissa dagar sträckte sig smärtan upp i huvudet. Problemen hade funnits i många år. Trög mage.

Undersökningen påvisade ett tydligt bakåtlutande bäcken med begränsad rörlighet i bäckenets leder. I bröstrygg och nacke fanns nedsatt rörlighet på flera ställen. I området runt axlar och
nacke var muskulaturen tydligt spänd. Nedre delen av buken var spänd och tarmarnas möjlighet till rörelse var hämmad.

Vid första behandlingen var målsättningen att dämpa den överspända muskulaturen i området runt nacke, axlar, huvud samt att påbörja arbetet med att förbättra funktion i bäckenområdet, både avseende rörlighet i leder och ansträngd
vävnad i bukens nedre del. De två behandlingar som följde med ett par veckors mellanrum innefattade också rörlighetsbehandling av leder i
nacken och bröstrygg/bröstkorg. En del av de låsningar i nacken som upptäcktes vid första undersökningstillfället försvann utan direkt åtgärd efter att bäckenet behandlats. Det hållningsmönster som bäckenets position orsakat hade fört med sig hållningsproblem även i nacken.

Efter första behandlingen lindrades besvären i nacke och huvud och problemet med trög mage lindrades avsevärt. Efter tre behandlingar var problemen i det närmaste helt borta. Dock kvarstod en ökad benägenhet att få ont i samband med för mycket stillasittande och längre bilresor. Patienten återkommer för behandlingar med några månaders mellanrum för att hålla sig problemfri och för att stärka kroppens motståndskraft mot att åter falla in i det gamla mönstret som orsakat problemen.